TWPK:n Ruuttakopin juhlaremontti

Tuuloksen Vapaaehtoinen Palokunta r.y. saavutti vuonna 2017 kunnioitettavan 130 vuoden iän. Perinteisiä vuosijuhlia ei kuitenkaan pidetty vaan päätettiin, että merkkivuosi huomioidaan korjaamalla palokunnan perustamisvuonna rakennettu kalustovaja.

Alkujaan ruiskuhuoneeksi kutsuttu palokoppi rakennettiin nykyiselle paikalleen, osoitteeseen Pappilantie 11, vuonna 1887. Rakennuttaja oli VPK -yhdistys ja varsinaisesta työstä vastasi Juho Knudman.

Kuten nimestä voi päätellä ruuttakoppi tehtiin palokaluston säilyttämistä varten. Alun perin se rakennettiin Tuuloksen kunnan ja palokunnan yhteisillä varoilla ostetun paloruiskun säilyttämistä varten. Lisäksi sinne heti saatiin kymmenen ämpäriä ja 20 metriä letkua.

Kaksi vuotta myöhemmin palokunta hankki uuden ja tehokkaamman käsivoima¬käyttöisen ruiskun, jonka aluksi pelättiin käytettäessä jopa tyhjentävän Syrjäntaan kylän kaivoja. Niinpä ensimmäinen kokeilu suoritettiin Suolijärven rannassa. Myöhemmin ostettiin vieläkin suurempi ruisku ja vuosien varrella muuta palokalustoa. Kuten lisää paloletkuja, -ämpäreitä, -purjeita, ja -hakoja, suihkuputkia sekä mm. henkilösiirtoihin tarkoitetut kokoonpantavat, puusta ja kankaasta tehdyt paarit.

Kunnan ensimmäinen moottoriruisku saatiin hankittua vuonna 1927 aloitetun keskustelun pohjalta, hitaaseen hämäläiseen tapaan vasta vuonna 1936. Asiaa edelsi palokunnan pitkällinen varainhankinta ja lainan hakeminen Säästöpankista, kunta ei myöntänyt ruiskuun pyydettyä avustusta.

Ruuttakopilla on ollut keskeinen rooli Twpk:n perustamisen, hälytystoiminnan, sammutus- ja kalustonkäyttötaitojen ylläpidon sekä palonehkäisyn saralla. Ruiskuhuoneella ja sen lähiympäristössä on perehdytty välineisiin ja harjoiteltu niiden käyttöä.

Lisäksi kalustovaja on aivan alusta asti ollut Tuuloksen WPK:n juhlamarssien lähtöpaikka. Ensimmäinen niistä tapahtui yhdistyksen perustamisvuonna ja suuntautui Syrjänmäen kentälle rakennetulle juhlalavalle. Kuriositeettina mainittakoon, että perille päästyään juhlan alkajaisiksi marssiin osallistuneille tarjottiin paloviinaryyppy. Myöhemmin marssit ovat useimmiten päätyneet Suomelaan, Syrjäntaan Uudelleportille rakennetulle VPK:n talolle. Talon nykyinen osoite on Pannujärventie 66.

Kalustovajan katolta lähti vuosikymmenien ajan yli kylän kuuluneet, sähkömoottorilla varustetun sireenin antamat palohälytykset. Ruuttakopin ulkoseinällä roikkuvaa rautalankaista kahvaa vetämällä avattiin luukut ja seinälle asennetun kytkimen nappeja painamalla saatiin hälytinlaite käynnistettyä ja sammutettua. Sireeni siirrettiin Syrjäntaan kylän raittin risteyksessä sijainneen tolpan nokasta ruuttakopille sodan jälkeen joskus 40-, 50 -luvulla. Tarkkaa ajankohtaa tästä ei ole muistissa. Hälyttimen käyttö muuttui satunnaiseksi, lähinnä isojen valkeiden ilmoittamiseksi, sen jälkeen, kun kirkonkylään rakennettu paloasema otetiin käyttöön.

Vuosikymmenten edetessä kalustovajaan sijoitettiin palokaluja ja varusteita siinä määrin, että 30 -luvun alussa jouduttiin tilanpuutteen vuoksi myymään palokunnan omistamat reet ja rattaat. Samassa yhteydessä rakennusta korjattiin moottoriruiskun hankintaa varten.

Alun perin pärekattoisena tehtyä hirsirakennusta on 130 -vuotisen taipaleen aikana remontoitu useaan kertaan. Isompia ylläpitotöitä on tehty parin kolmen vuosikymmenen välein.

Juhlaremonttia edeltävä kerta oli vuonna 1978. Tällöin kalustohuoneen katto, seinien alimmat hirsikerrat ja lattian vasat sekä osa lattiasta uusittiin. Vanha ruiskukoppi sisältä purettiin. Rakennustarvikkeiksi saatiin Hämeen Sähköltä vanhoja pylväitä jotka Syrjäsen Reino sirkkelisahallaan yhdessä Lampisen Villen kanssa sahasi hirsiksi ja lankuiksi. Samassa yhteydessä Nurmisen Artturi ja Sinkkosen Reijo korjasivat VPK:n moottoriruiskun ja palosireenin, jotka olivat ruostuneita ja toimintakelvottomia.

Viimeisin korjaustyö aloitettiin vuoden 2015 syksyllä ruuttakopin katon tilapäisellä paikkauksella. Pappilanpuoleiseen lappeeseen oli lähelle kasvaneen puun oksa tehnyt hankaamalla aukon, jonka kautta pääsi vesi valumaan alas mutta onneksi vain hirsiseinän ulkopuolelle. Samassa yhteydessä muovitettiin ja laudoitettiin rikki kivitetyt ikkunat.

Varsinainen 130 -vuotisremontti aloitettiin keväällä 2016 kalustovajan ympäristön siivouksella. Ensiksi kaadettiin ja korjattiin pois isoimmat puut. Lumien sulamisen jälkeen oksat, rangat ja pensaat raivattiin ja kasatiin muun talkooväen voimin. Lopulta ne kesällä haketettiin.

Ensimmäinen koppiin tehty toimenpide oli sen nostaminen maantasalta ylemmäksi. Rakennusta korotettiin tunkeilla ja perustusta kasvatettiin lisäämällä kiviä alemman hirsikerran tueksi. Tässä yhteydessä meinasi käydä köpelösti kun tunkatessa alkoivat seinät levetä. Edellisen remontin yhteydessä vaihdetut hirret olivat tapittamatta eivätkä irrallisina pysyneet toisissaan kiinni. Asia ratkaistiin lisäämällä kopin sisänurkkiin lankut, jotka metrijengalla ja muttereilla isojen prikkojen kanssa kiristettiin alimpiin hirsiin ja kiinteään seinään kiinni.

Seuraavaksi tehtiin kattoremontti, jonka alkajaisiksi sieltä poistettiin vanha ja raskas sireeni. Ylä- ja alakaton aluslaudoitus ja kattohuovat uusittiin. Työ tehtiin huolella ja hyvien telineiden turvaamana. Rakennelma jouduttiin moneen kertaan sateen varalta peittämään pressuilla työ edetessä Järvisen Pertin ja Virtasen Anteron hoitaessa pääosan asennuksista.

Kalustovajaan uusittiin myös ikkunat, jotka jo edellisenä vuonna tilatiin sen naapurissa sijaitsevasta Puusepänliike Hannes Oy:ltä. Palokunnan onneksi laadukkaana puusepäntyönä valmistettujen perinneikkunoiden tilaukset ja toimitukset sujuivat verstaan läheisyyden vuoksi vaivattomasti.

Remontin lopuksi suoritettiin seinien punamultamaalaus, ovi maalattiin mustaksi ja ikkunanpielet valkoisiksi. Ja vihonviimeisenä työnä hallituksen puheenjohtaja restauroi ja kiinnitti kalustovajan kyltin.

Twpk:n vuokravarastossa paloaseman hallinpäädyssä korjaustöiden aikana säilytetty ruiskuhuoneen kalusto ja tarvikkeet pestiin ja putsattiin. Ne siirrettiin työn valmistuttua takaisin Ruuttakoppiin.

Elokuun lopulla 2017 järjestettiin avointen ovien päivät, jossa runsasluikuiselle yleisölle esiteltiin korjattua rakennusta ja historiallista esineistöä. Esillä oli mm. puinen paloämpäri vuodelta 1887, käsivoimaruiskuja, vanhoja letkuja, suihkuputkia, palopurjeita ja kunnan ensimmäinen moottoriruisku.

Mukana toteutuksessa oli myös muita yhdistyksen jäseniä samoin kuin ulkopuolisia henkilöitä. Saimme myös paikkakuntalaiselta yksityishenkilöltä merkittävän rakennus-tarvike¬¬lahjoituksen, mikä suuresti helpotti vähävaraisen yhdistyksen onnistumista juhlaremontissa.

Ruuttakopin entisöinti suoritettiin museoviraston ohjeiden mukaisesti ja osin sieltä rakennustarvikkeisiin saadun taloudellisen avustuksen turvin. Pääosan remontista muodosti kuitenkin talkootyö, jota ilman koko hanke olisi ollut mahdoton toteuttaa. Käytännössä kunnostus suoritettiin huru-ukkoporukalla, valtaosa rakentajista kun on eläkeläisiä. Sama joukko teki edellisenä vuonna VPK:n talon sisäänkäyntien porstuaremontin ja huolehtii nykyisin myös Ruuttanäyttämön lavasteiden rakentamisesta.

Tuuloksen Wapaaehtoinen Palokunta r.y. kiittää lämpimästi kaikkia Ruuttakopin korjaukseen osallistuneita henkilöitä, yrityksiä ja yhteisöjä. Toivomme, että tulevat sukupolvet huolehtivat ajallaan kalustovajan kunnostuksesta. Luotamme siihen, että se palokaluineen saa pitkään ylläpitää ja jakaa tietoa tuuloslaisesta valkeensammutuksen historiasta sekä VPK -toiminnan kehittymisestä.

Atv

 

tuuloksen.vpk@gmail.com | 0400 756 429 | ruutta.nayttamo@gmail.com

Etusivu Etusivu